Zwroty i reklamacje
 
 
 

Masz 14 dni na zwrot wszystkich produktów, bez podania przyczyny.

 

Zanim wyślesz paczkę, wypełnij formularz zwrotu - dostępny jest tutaj

Formularz prześlij do nas na adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia lub mailem do sklep@centrumratownictwa.com

Towar wyślij w oryginalnym opakowaniu producenta, w którym go dostałeś.
Zabezpiecz paczkę do transportu w drugim kartonie lub folii tak, aby nie uległ zniszczeniu.
Dołącz do paczki dowód zakupu.

Tak przygotowaną paczkę wyślij na adres:

Centrum Ratownictwa, Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia

Przesyłkę wyślij na swój koszt.

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

 

Zwrot pieniędzy lub wymianę zrealizujemy najszybciej, jak to możliwe. Maksymalny czas realizacji to 14 dni.

Na zakończenie procesu zwrotu lub reklamacji otrzymasz wiadomość o statusie sprawy.

 
 Reklamacje:

Regulaminowy czas rozpatrzenia reklamacji to  14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. Zawsze staramy się szybciej rozpatrzyć reklamację jeżeli jest taka możliwość.

 

Procedura reklamacyjna:
 

Skorzystaj z gotowego formularza reklamacyjnego, dostępny jest tutaj
Uzupełnij formularz i prześlij go do nas.
Listownie na adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia
lub wyślij e-mail na sklep@centrumratownictwa.com

Spakuj zwracany towar  i dołącz do paczki dowód zakupu.
Towar wyślij w oryginalnym opakowaniu producenta, jeżeli jeszcze je posiadasz. Zabezpiecz paczkę do transportu w drugim kartonie lub folii tak, aby nie uległa zniszczeniu.

Tak przygotowaną paczkę wyślij na adres:
Centrum Ratownictwa
ul. Krzywoustego 6,
81-035 Gdynia

Przesyłkę wyślij na swój koszt.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

 
Reklamacja rozpatrzona pozytywnie: 

Reklamowany produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli nie jest to możliwie, zaproponujemy zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny produktu.

 

Reklamacja rozpatrzona negatywnie: 

Po ocenie lub konsultacji z rzeczoznawcami, czy też z producentem, reklamacja zostaje odrzucona z powodu niezaistnienia przesłanek do rozpatrzenia roszczenia wobec wadliwego produktu 

 
 

Jeżeli nie zgadzasz się z opinią rzeczoznawcy, masz kilka możliwości:

  • Odwołać się od reklamacji – Jeżeli posiadasz inną opinię od specjalisty, która różni się od naszej, to  będzie to uzasadnione.
  • Zwrócić się do  sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
  • Zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie mediacji.
  • Uzyskać bezpłatną pomoc w stowarzyszeniu konsumentów polskich.
  • Skierować sprawę do sądu.
  • Każdy klient ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i sporów. Sprawdź  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 
 
 
Potrzebujesz więcej szczegółów ?
Sprawdź prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumratownictwa.com

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Sprawdź regulamin sklepu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl